Książki

Dokumenty przełomu 1989-1991

Krystyna Jastrzębska – Dokumenty przełomu 1989-1991 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Siedlcach – Siedlce 2014 (więcej).