Książki

Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998

Dariusz A. Rymar – Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne.

Szczecin-Gorzów Wlkp. 2005 (więcej).