Książki

Mniejszości Narodowe w Polsce

Piotr Madajczyk, Mniejszości Narodowe w Polsce, Warszawa 1998 (więcej).