Książki

Nasi w sejmie i senacie

Nasi w sejmie i senacie. Posłowie i senatorowie wybrani z listy Solidarności. Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990 (więcej).