Książki

NSZZ”S” Regionu Słupskiego (1980-1990)

Igor Hałagida – NSZZ”S” Regionu Słupskiego (1980-1990). Gdańsk 2010 (więcej).