Książki

Od totalitaryzmu do Demokracji

Paweł Kuglarz, Henryk Sułek – Od totalitaryzmu do Demokracji pomiędzy ”Grubą Kreską” a dekomunizacją, Doświadczenia Polski i Niemiec – Kraków 2001 (więcej).