Książki

Samorządna Rzeczpospolita

Piotr Gołdyn – Samorządna Rzeczpospolita. Zarys dziejów i działalności Komitetów Obywatelskich „Solidarność” w regionie konińskim (1989-1991). Konin 2011 (więcej).