Książki

Solidarność na ziemi Chełmskiej 1980-1989

Eugeniusz Wilkowski – Solidarność na ziemi Chełmskiej 1980-1989. Chełm 2005 (więcej).