Książki

Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu 1980-1989

Inka Słodkowska – Społeczeństwo obywatelskie na tle historycznego przełomu 1980-1989, Warszawa 2006 (więcej).