Książki

Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937-1995

Waldemar Żebrowski – Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937-1995 – Olsztyn 1997 (więcej).