Książki

Wydarzenia 1939 i 1989 na Mazowszu Północno-Wschodnim

Wydarzenia 1939 i 1989 na Mazowszu Północno-Wschodnim. Studia nad historią regionalną. Ostrołęka 2009 (więcej).