Książki

Zarys dziejów NSZZ”S” Regionu Bydgoskiego 1980-1990

Krzysztof Osiński – Zarys dziejów NSZZ”S” Regionu Bydgoskiego 1980-1990 – Gdańsk 2010 (więcej).