Książki

Zarys historii NSZZ”S” Regionu Elbląskiego 1980-1989

Karol Nawrocki – Zarys historii NSZZ”S” Regionu Elbląskiego 1980-1989 – Gdańsk 2010 (więcej).