Uczestnicy projektu

Dr hab. Irena Anna Słodkowska – kierownik projektu

 • Prof. dr hab. Jerzy Bartkowski
 • Prof. dr hab. Małgorzata Biernacka
 • Prof. dr hab. Ewa Nalewajko
 • Dr hab. Agnieszka Kastory
 • Dr Tomasz Kozłowski
 • Dr Grzegorz Majchrzak
 • Dr Marta Marcinkiewicz
 • Dr Barbara Post
 • Dr Sebastian Ligarski
 • Dr Zofia Kinowska
 • Mgr Jerzy Brukwicki
 • Mgr Ewa Żebrowska – sekretarz projektu

Zespół redakcyjno-wydawniczy:

 • Mgr Ewa Wosik
 • Mgr Elżbieta Krzewska